Dues nits pel preu d’una: 110 euros amb l’esmorzar inclòs

Oferta vàlida durant el mes de juny (de diumenge a dijous)